Sanering Skellefteå

Om olyckan på något sätt varit framme och du behöver hjälp med sanering finns vi på Jourstäd Skellefteå att tillgår. Vi arbetar i Skellefteå med omnejd och utför de allra flesta typer av saneringsarbete. Vi har varit verksamma i branschen i drygt tio år och har en god kunskap i hur vi utför en korrekt sanering. Saneringens huvudsakliga syfte (förutom att det ska bli rent) är att ge en hälsosammare inomhusmiljö. Denna är många gånger ett måste för att lokalen ska kunna inhysa människor igen.

Sanering efter brand

En av de vanligaste saneringarna vi genomfört är den som måste göras i samband med en brand. När en brand har ägt rum måste lokalen saneras så att det går att vistas där igen. Förkolnade rester kan innebära en hälsorisk och kan till och med vara giftiga. Vid bränder uppstår det giftiga rökgaser som är ohälsosamma att inandas, vilket är anledningen till att bland annat en utvädring av lokalen är en nödvändig åtgärd. Har man vinylgolv i lokalen och dessa eldhärjats avdunstar det giftiga gaser efter det att de har brunnit.

Sanering vid vattenskador

Efter en översvämning eller andra vattenläckor, så som att ett rör spruckit eller att golvbrunnen läckt upp kan det hända att en lokal eller bostad blir vattenskadad. Om så är fallet är det viktigt att man sanerar lokalen för att du ska slippa mögel, som är en hälsorisk, eller andra dyrare skador. Vid en sanering ställer man ut kraftiga fläktar som ska torka ut bostadens ytor och möjliggöra en hälsosammare ventilation. Om skadan inte åtgärdas kan den leda till bakteriehärdar samt att skadan ytterligare förvärras och kan gå djupare in i väggar och golv. Innan en sanering mäts fuktighetsgraden hos väggar och golv noggrant med en speciell mätare, för att man ska kunna ta ställning till hur pass stor skadan är och om den behöver vidare åtgärder.

Skadeinsekter och skadedjur

Om en lokal har drabbats av råttangrepp och andra skadeinsekter som till exempel mal, mjölbaggar, myror med mera måste den saneras. Helst sker detta genom att man anlitar en saneringsfirma som då kommer ut och besprutar lokalen. I samband med denna besprutning måste man lämna lokalen tom och kan inte vistas i den under de närmaste timmarna. Detta för att de kemikalier som man använder sig av vid saneringen kan vara skadliga även för människan att inandas. Vi hjälper till med både sanering och städning efter den. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Vill du få offert på sanering eller har du några frågor?