Sanering Skellefteå

Professionell och noggrann sanering är något vi på Jourstäd Skellefteå är riktigt bra på. Vi har många års erfarenhet av sanering av olika slag och har arbetat fram olika rutiner, metoder och arbetssätt som gör att vi alltid kan lämna ett så bra resultat som möjligt. Vi gör alltid vårt yttersta för att resultatet ska vara av en sådan hög kvalitet att våra kunder ska vilja rekommendera oss och anlita oss i framtiden vid behov.

Om olyckan på något sätt varit framme, t ex vid brand eller vattenskada, och du snabbt behöver hjälp med sanering vill vi vara ditt första val. Vi arbetar i Skellefteå med omnejd och utför de allra flesta typer av saneringsarbete. Vi har varit verksamma i branschen i drygt tio år och har en god kunskap i hur vi utför en korrekt sanering. Saneringens huvudsakliga syfte (förutom att det ska bli rent) är att ge en hälsosammare inomhusmiljö. Denna är många gånger ett måste för att lokalen ska kunna inhysa människor igen.

Sanering efter brand

En av de vanligaste saneringarna vi genomfört är den som måste göras i samband med en brand. När en brand har ägt rum måste lokalen saneras så att det går att vistas där igen. Det är viktigt att en brandsanering utförs så snart som möjligt efter skadetillfället, detta då det minimerar förlusten av lösöre och andra skador på ditt hem eller din lokal.

Förkolnade rester kan innebära en hälsorisk och kan till och med vara giftiga. Vid bränder uppstår det giftiga rökgaser som är ohälsosamma att inandas, vilket är anledningen till att bland annat en utvädring av lokalen är en nödvändig åtgärd. Har man vinylgolv i lokalen och dessa eldhärjats avdunstar det giftiga gaser efter det att de har brunnit. Med andra ord kan din lokal vara en riktig hälsorisk om denna inte saneras på rätt sätt och så fort som möjligt. En brandsanering är en ganska omfattande, men viktig sanering. Kontakta oss gärna på 0738-41 95 67 eller info@jourstadsverige.se så berättar vi mer om hur en brandsanering går till och vilka kostnader ni kan räkna med. Vi hjälper er i Skellefteå och närliggande områden.

Sanering vid vattenskador

Vattenskador och fuktskador är något som bör tas på allvar och tas hand om snarast möjligt. Detta då det kan leda till stora, och ibland ganska onödiga, kostnader för den som äger hemmet eller lokalen. Efter en översvämning eller andra vattenläckor, så som att ett rör spruckit eller att golvbrunnen läckt upp kan det hända att en lokal eller bostad blir vattenskadad. Om så är fallet är det viktigt att man sanerar lokalen för att du ska slippa mögel, som är en hälsorisk, eller andra dyrare skador.

Vid en fuktsanering ställer man ut kraftiga fläktar som ska torka ut lokalens eller bostadens ytor och möjliggöra en hälsosammare ventilation. Om skadan inte åtgärdas kan den leda till bakteriehärdar samt att skadan ytterligare förvärras och kan gå djupare in i väggar och golv. Innan en sanering mäts fuktighetsgraden hos väggar och golv noggrant med en speciell mätare, för att man ska kunna ta ställning till hur pass stor skadan är och om den behöver vidare åtgärder.

När vi utför en sanering vid vattenskada eller en fuktsanering är vi väldigt noggranna för att se till att du slipper större omkostnader i efterhand. Vi hjälper dig i Skellefteå och närliggande städer med sanering och finns att nå dygnet runt på info@jourstadsverige.se

Skadeinsekter och skadedjur

Om en lokal har drabbats av råttangrepp och andra skadeinsekter som till exempel mal, mjölbaggar, myror med mera måste den saneras. Helst sker detta genom att man anlitar en saneringsfirma som då kommer ut och besprutar lokalen. I samband med denna besprutning måste man lämna lokalen tom och kan inte vistas i den under de närmaste timmarna. Detta för att de kemikalier som man använder sig av vid saneringen kan vara skadliga även för människan att inandas. Vi hjälper till med både sanering och städning efter den. Välkommen att kontakta oss för mer information!

Sanering Skellefteå Brand vattenskada

Vill du få offert på sanering eller har du några frågor?